stichting
AVES

Deze stichting, die maar liefst vierendertig scholen in drie gemeenten bevat, koos Brandsonly voor het maken van drie wervingsfilms. Het resultaat? Een persoonlijk en eerlijk beeld van drie verschillende functies binnen Aves.

KLANT:

Stichting Aves

#WERVINGSFILM #CONTENT #AVES #PASSIE #BASISSCHOOL